Regulamin

 • Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem studia LP TATTOO:

  1. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek
  2. W studiu LP TATTOO obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych
  3. W studiu wszystkie ceny ustalane są indywidualnie. Zależy od wzoru, jego rozmiaru, koloru, stopnia skomplikowania oraz umiejscowienia na ciele. Przy większych wzorach tatuaż robiony jest na sesje, mniejsze wzory wykonywane są podczas jednej wizyty lub w konkretnej cenie. W studiu „nie targujemy się”. Mam prawo odmówić wykonywania tatuażu bez podania przyczyny.
  4. Przed przystąpieniem do zabiegu osoba zobowiązana jest do odbycia konsultacji. Odbyta rozmowa ma na celu uzyskanie planu rozmieszczenia wzoru, porady w kwestii kolorystyki i doboru pozostałych elementów. Telefonicznie lub podczas wizyty klienta w studio.
  5. Przed zapisaniem się na tatuaż niezbędne jest pozostawienie zadatku w wysokości 100zł. Zadatek jest częścią ceny za tatuaż
  6. W razie rezygnacji z jakichkolwiek powodów z winy klienta, niezależnie od przyczyn zadatek przepada. O zmianie terminu tatuażu należy telefonicznie poinformować studio najpóźniej trzy dni przed umówioną wizytą, wtedy zadatek „przechodzi” na inny termin. Termin można przełożyć tylko raz.
  7. Dokonanie opłaty (zadatku) po konsultacji jest równoznaczne z Akceptacją Regulaminu.
  8. Studio wykonuje tatuaże osobom pełnoletnim. W przypadku niepełnoletności (17 lat) wyłącznie za zgodą pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności.
  9. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających
  10. Studio zobowiązuje się do udzielania rad jak poprawnie dbać o tatuaż po jego wykonaniu.
  11. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym tatuażu.
  12. Do pomieszczenia gdzie wykonywany jest tatuaż wchodzi tylko dany klient, osoby towarzyszące muszą pozostać w poczekalni. Nie przychodzimy do studia tatuażu z dziećmi
  13. Studio zobowiązuje się do wykonania tatuażu w sterylnych warunkach
  14. Tatuator może przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpieniem zmian w strukturze skóry (mocnych zaczerwienień, pokrwawień i nasilającego się wydobywania osocza z krwią)
  15. Akceptując regulamin studia klient wyraża zgodę na zrobienie zdjęcia wykonywanego tatuażu i umieszczania go na stronach internetowych
  16. Studio nie prowadzi sprzedaży igieł, farb, czy jakichkolwiek materiałów lub urządzeń związanych z tatuowaniem.
  17. Przed rozpoczęciem tatuowania, każdy klient otrzyma do podpisania formularz zgody na wykonanie zabiegu, który będzie zawierał informacje dotyczące przygotowania do zabiegu, przeciwwskazań, zachowania się nakłuwanego miejsca w trakcie i po zabiegu oraz zasad pielęgnacji po jego zakończeniu.
  18. Klient wizualizacje tatuażu otrzymuje dzień przed umówionym terminem. Możliwe są dwie korekty wzoru. Każda następna za dodatkową opłatą
Zamknij Menu